Aktualności

Newsletter IX/2014
Informujemy, iż od 01.09.2014 roku jest już dostępny wrześniowy Newsletter firmy Money Back.
więcej

O firmie

Money Back - obrót wierzytelnościami sp. z o. o. - zajmuje się rozwiązywaniem problemów wynikających m. in. z nieterminowego rozliczania płatności.

Nasz zespół tworzy wyspecjalizowana kadra składająca się z prawników i ekonomistów. Działania firmy opierają się na procedurze wypracowanej na podstawie wieloletniego doświadczenia.

Podejmujemy decyzję w oparciu o wiarygodne informacje na temat sytuacji prawnej i majątkowej kontrahenta uzyskane w trakcie prowadzonych przez firmę działań (m. in. wywiad gospodarczy).
Priorytetem naszej firmy jest odzyskanie należności przy jednoczesnym zachowaniu poprawnych relacji z kontrahentem / dłużnikiem Klienta.

Szeroki wachlarz usług naszej firmy zapewnia zabezpieczenie interesów Klienta na każdym etapie rozliczeń finansowych. Proponowane działania prewencyjne służą zapobiegnięciu powstania opóźnień w regulowaniu płatności, natomiast działania windykacyjne sensu stricte, zmierzają do odzyskania należności Klienta.

Firma korzysta z największych baz danych przedsiębiorców. Współpracujemy m.in. z Krajowym Rejestrem Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. i Info Monitorem Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Funkcjonowanie naszej firmy zgodne jest z prawem oraz etyką zawodową. Gwarantujemy Państwu pełną dyskrecję. W związku prowadzoną działalnością firma posiada ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej.