Aktualności

Newsletter IX/2014
Informujemy, iż od 01.09.2014 roku jest już dostępny wrześniowy Newsletter firmy Money Back.
więcej

Polityka bezpieczeństwa

Informujemy, że Money Back – obrót wierzytelnościami sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Kożuchowskiej 15 A jest administratorem danych osobowych przekazanych przez Państwa w trakcie kontaktu np. telefonicznego, e-mail, pocztą (np. imię, nazwisko, adres, adres –email).

Administrowana przez Money Back – obrót wierzytelnościami sp. z o.o. baza danych osobowych została zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Money Back – obrót wierzytelnościami sp.  z o.o. dba o bezpieczeństwo danych osobowych oraz zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, (Dz. U. 2002.101.926 j.t. z późn. zm.) umożliwia ich  poprawianie, uzupełnianie, uaktualnienie, sprostowanie, a także złożenia żądania usunięcia swoich danych osobowych. W celu skorzystania z w/w uprawnień należy skontaktować się z administratorem danych osobowych poprzez: adres e-mail biuro@money-back.pl, pocztą Money Back – obrót wierzytelnościami sp. z o.o. ul. Kożuchowska 15 A; 65-001 Zielona Góra.