Aktualności

Newsletter IX/2014
Informujemy, iż od 01.09.2014 roku jest już dostępny wrześniowy Newsletter firmy Money Back.
więcej

Monitoring faktur

Monitoring faktur na dzień dzisiejszy jest to najskuteczniejsza forma zapobiegania       

powstawaniu  trudnościągalnych wierzytelności. Usługa monitoringu faktur świadczona przez Money Back dzięki stałemu kontaktowi z Państwa Kontrahentem realnie wpływa na terminową płatność  oraz pozwala we wczesnym etapie wykryć problemy płatnicze u Kontrahenta. Szybka reakcją i podjęcie kolejnych kroków prawnych znacząco zwiększa szanse odzyskania należności. Świadczymy usługę monitoringu faktur dotyczącą kontrahentów polskich i niemieckich. W przypadku braku uregulowania monitorowanych przez Money Back faktur otrzymacie Państwo 20% rabatu na usługę windykacji monitorowanej faktury.