Aktualności

Newsletter IX/2014
Informujemy, iż od 01.09.2014 roku jest już dostępny wrześniowy Newsletter firmy Money Back.
więcej

Pieczęć prewencyjna

Cel pieczęci prewencyjnej?

  • dyscyplinowanie kontrahenta do terminowej realizacji płatności,
  • jasny i wyraźny przekaz dla kontrahentów, iż dany przedsiębiorca współpracuje z wyspecjalizowanym podmiotem i korzysta z ochrony w sferze monitowania płatności,
  • sygnał dla nierzetelnych kontrahentów, iż firma windykacyjna zapewniająca ochronę klienta, w przypadku opóźnienia w  zapłacie podejmie niezwłocznie działania zmierzające do odzyskania należności wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi z tytułu opóźnienia.